Du Thuyền Vịnh Lan Hạ

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
product
Du thuyền Vịnh Lan Hạ

DU THUYỀN LAN HẠ

Du thuyền Hạ Long có bể bơi

DU THUYỀN CÓ BỂ BƠI

Du thuyền Hạ Long cho khách đoàn

DU THUYỀN CHO ĐOÀN

Du thuyền Hạ Long 1 NGÀY

DU THUYỀN 1 NGÀY

Du Thuyền 6 sao Elite of the Seas

Du Thuyền 6 sao Elite of the Seas

  35 cabin

Tuần Châu → Vịnh Hạ Long → Vịnh Lan Hạ → Ao Ếch → Hang Sáng Tối

Xe đón tiễn
Bể bơi
Bữa ăn
2 Ngày 1 Đêm
5,999,000đ
Du thuyền Erina Hạ Long Lan Hạ

Du thuyền Erina Hạ Long Lan Hạ

  34 cabin

Tuần Châu → Vịnh Lan Hạ → Ba Trái Đào / Trà Báu → Hang Sáng Tối → Vịnh Hạ Long

Bể bơi
Bữa ăn
Đò nan
2 Ngày 1 Đêm
2,990,000đ
Du thuyền Doris Hạ Long Lan Hạ

Du thuyền Doris Hạ Long Lan Hạ

  24 cabin

Vịnh Hạ Long → Vịnh Lan Hạ → Ba Trái Đào/Trà Báu → Hang Sáng Tối → Tuần Châu

Bể bơi
Kayaking
Bữa ăn
2 Ngày 1 Đêm
2,990,000đ
Du Thuyền Stellar Of The Seas Hạ Long

Du Thuyền Stellar Of The Seas Hạ Long

  22 cabin

Tuần Châu → Vịnh Hạ Long → Vịnh Lan Hạ → chèo Kayak → bữa tối BBQ → Hang Sáng Tối

Xe đón tiễn
Bể bơi
Mini Golf
2 Ngày 1 Đêm
5,222,000đ
Du Thuyền Paradise Grand Vịnh Lan Hạ

Du Thuyền Paradise Grand Vịnh Lan Hạ

  39 cabin

Vịnh Hạ Long → Vịnh Lan Hạ → Ao Ếch → Kayaking → Hang Sáng Tối → Cảng Tuần Châu

Kayaking
Bữa ăn
2 Ngày 1 Đêm
3,800,000đ
Du Thuyền La Casta Regal Vịnh Lan Hạ

Du Thuyền La Casta Regal Vịnh Lan Hạ

  24 cabin

Tuần Châu → Vịnh Hạ Long → Vịnh Lan Hạ → Ba Trái Đào → chèo Kayak → Trà Báu

Jazzcuzi
Kayaking
Bữa ăn
2 Ngày 1 Đêm
2,990,000đ
Du Thuyền La Casta Lan Hạ

Du Thuyền La Casta Lan Hạ

  22 cabin

Tuần Châu → Vịnh Hạ Long → Vịnh Lan Hạ → Ba Trái Đào (Kayaking) → Trà Báu → Tuần Châu. 

Jazzcuzi
Bữa ăn
Kayaking
2 Ngày 1 Đêm
2,990,000đ
Du thuyền Ambassador Signature Lan Hạ

Du thuyền Ambassador Signature Lan Hạ

  39 cabin

Vịnh Lan Hạ → Làng chài Việt Hải → Ba Trái Đào → hang Sáng Tối → Kayaking → Vịnh Hạ Long

Bữa ăn
Kayaking
2 Ngày 1 Đêm
3,700,000đ
Du Thuyền Orchid Premium Hạ Long – Lan Hạ

Du Thuyền Orchid Premium Hạ Long – Lan Hạ

  5 cabin

Vịnh Hạ Long → Hang Sáng Tối → Vịnh Lan Hạ → Trà Báu → Ao Ếch → Chèo thuyền Kayak → Tuần Châu

Jazzcuzi
Kayaking
2 Ngày 1 Đêm
6,660,000đ
Du Thuyền Capella Hạ Long

Du Thuyền Capella Hạ Long

  26 phòng

Tuần Châu → Vịnh Hạ Long → Vịnh Lan Hạ → Ao Ếch → Hang Sáng, Tối

Cầu trượt nước
Bể bơi, Jazzcuzi
2 Ngày 1 Đêm
4,300,000đ
Du Thuyền Orchid Trendy Hạ Long, Lan Hạ

Du Thuyền Orchid Trendy Hạ Long, Lan Hạ

  20 cabin

Vịnh Hạ Long → Hang Sáng Tối → Vịnh Lan Hạ → Trà Báu → Kayak → Ao Ếch → Tuần Châu

Kayaking
Jazzcuzi
2 Ngày 1 Đêm
4,050,000đ
Du Thuyền Indochina Lan Hạ

Du Thuyền Indochina Lan Hạ

  45 cabin

Hạ Long → Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng Tối → Trà Báu → Chèo Kayak → Hang Trung Trang → Tuần Châu

Bể bơi
Kayaking
Bữa ăn
2 Ngày 1 Đêm
3,450,000đ
Du Thuyền Rosy Hạ Long

Du Thuyền Rosy Hạ Long

  22 phòng

Tuần Châu → Hạ Long → Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng, Tối → Tuần Châu

Bể bơi
Kayaking
Bữa ăn
2 Ngày 1 Đêm
2,750,000đ
Du Thuyền Mon Chéri Lan Hạ

Du Thuyền Mon Chéri Lan Hạ

  18+24 cabin

Vịnh Hạ Long → Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng Tối → Ao Ếch → chèo Kayak

Bể bơi
Mini Golf
2 Ngày 1 Đêm
3,100,000đ
Du thuyền Orchid Classic Hạ Long, Lan Hạ

Du thuyền Orchid Classic Hạ Long, Lan Hạ

  14 phòng

Vịnh Hạ Long → Hang Sáng Tối → Vịnh Lan Hạ → Trà Báu → Kayak → Ao Ếch → Tuần Châu

Bể bơi
Kayaking
2 Ngày 1 Đêm
4,150,000đ
Du thuyền Scarlet Pearl Hạ Long

Du thuyền Scarlet Pearl Hạ Long

  23 cabin

Hạ Long → Lan Hạ → Hang Sáng Tối → Ao Ếch → Khám phá Vịnh bằng Catamaran

Kayaking
Catamaran
Bữa ăn
2 Ngày 1 Đêm
3,250,000đ
Du Thuyền Aspira Hạ Long Lan Hạ

Du Thuyền Aspira Hạ Long Lan Hạ

  22 phòng

Vịnh Hạ Long → Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng Tối → Chèo Kayak → Trà Báu → Ao Ếch → Tuần Châu

Bể bơi
Kayaking
Bữa ăn
2 Ngày 1 Đêm
2,900,000đ
Du Thuyền Rita Vịnh Lan Hạ

Du Thuyền Rita Vịnh Lan Hạ

  34 cabin

Vịnh Hạ Long → Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng Tối → Trà Báu → Chèo Kayak → Ao Ếch → Tuần Châu

Bể bơi
Bữa ăn
Kayaking
2 Ngày 1 Đêm
3,050,000đ
Du Thuyền La Regina Legend Vịnh Lan Hạ

Du Thuyền La Regina Legend Vịnh Lan Hạ

  27 cabin

Tuần Châu → Vịnh Hạ Long → Vịnh Lan Hạ → Trà Báu → chèo Kayak → Hang Sáng Tối

Kayaking
Bữa ăn
2 Ngày 1 Đêm
2,900,000đ
Du Thuyền La Regina Grand Vịnh Lan Hạ

Du Thuyền La Regina Grand Vịnh Lan Hạ

  27 cabin

Tuần Châu → Vịnh Hạ Long → Vịnh Lan Hạ → Trà Báu → Kayak → Hang Sáng Tối

Kayaking
Jazzcuzi
2 Ngày 1 Đêm
2,950,000đ
Du thuyền Aqua Of The Seas Hạ Long

Du thuyền Aqua Of The Seas Hạ Long

  28 cabin

Vịnh Hạ Long → Vịnh Lan Hạ → Trà báu (Ba Trái Đào) → Sunset Party → Hang Sáng Tối → Tuần Châu

Bể bơi
Kayaking
2 Ngày 1 Đêm
3,200,000đ
Du Thuyền Peony Lan Hạ

Du Thuyền Peony Lan Hạ

  20 cabin

Vịnh Hạ Long → Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng Tối → chèo Kayak → Ao Ếch → Tuần Châu

Bể bơi
Kayaking
2 Ngày 1 Đêm
2,800,000đ
Du Thuyền Le Journey Boutique Lan Hạ

Du Thuyền Le Journey Boutique Lan Hạ

  16+20 cabin

Hạ Long → Vịnh Lan Hạ → Ba Trái Đào → Hang Sáng Tối → Kayak/ Đò nan → Hạ Long

Kayaking
Bữa ăn
Bể bơi
2 Ngày 1 Đêm
2,500,000đ
Du Thuyền Le Journey Luxury Lan Hạ

Du Thuyền Le Journey Luxury Lan Hạ

  18 phòng

Tuần Châu → Vịnh Lan Hạ → Ba Trái Đào → Hang Sáng Tối → Kayak/ Đò nan → Vịnh Hạ Long

Kayaking
Bữa ăn
2 Ngày 1 Đêm
2,550,000đ
Du Thuyền Pegasus Vịnh Lan Hạ

Du Thuyền Pegasus Vịnh Lan Hạ

  25 cabin

Tuần Châu → Vịnh Hạ Long → Vịnh Lan Hạ → hang Sáng Tối (chèo kayak) → Hang Luồn

Bể bơi
Kayaking
2 Ngày 1 Đêm
2,750,000đ
Du Thuyền Unicharm Cruise Vịnh Lan Hạ

Du Thuyền Unicharm Cruise Vịnh Lan Hạ

  20 cabin

Hải Phòng → Bến Phà Gót → Vịnh Lan Hạ → Kayaking → Bữa tối BBQ → Làng chài Việt Hải → Vịnh Hạ Long

Kayaking
Bữa ăn
2 Ngày 1 Đêm
4,680,000đ
Du Thuyền Sena Luxury Lan Hạ

Du Thuyền Sena Luxury Lan Hạ

  16 cabin

Vịnh Hạ Long → Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng Tối → Ba Trái Đào → Ao Ếch → Tuần Châu 

Bữa ăn
Kayaking
2 Ngày 1 Đêm
3,200,000đ
Du Thuyền Era Lan Hạ – Cát Bà

Du Thuyền Era Lan Hạ – Cát Bà

  20 + 18 cabin

Vịnh Hạ Long → Vịnh Lan Hạ → Trà Báu → Chèo Kayak → Hang Sáng Tối

Thiết kế cổ điển
Phòng Ban công
2 Ngày 1 Đêm
3,100,000đ
Du Thuyền Le Theatre Hạ Long

Du Thuyền Le Theatre Hạ Long

  21 cabin

Tuần Châu → Vịnh Hạ Long → Vịnh Lan Hạ → Ao Ếch → Hang Sáng Tối

Bể bơi
Nhà chờ riêng
2 Ngày 1 Đêm
3,200,000đ
Du Thuyền Dora Hạ Long – Lan Hạ

Du Thuyền Dora Hạ Long – Lan Hạ

  22 phòng

Tuần Châu → Vịnh Hạ Long → Vịnh Lan Hạ → Ba Trái Đào → Hang Sáng, Tối

Bể bơi
Kayaking
Bữa ăn
2 Ngày 1 Đêm
3,250,000đ
Yêu cầu đặt dịch vụ

Vui lòng chọn đúng ngày nhận phòng & trả phòng để nhận được báo giá chính xác.

  X

  x
  - 1 Người lớn(>12t)
  +
  - 0 Trẻ em(2-12t)
  +
  - 0 Em bé(<2t)
  +