Tuyên Quang chú trọng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Trong những năm gần đây, thành phố Tuyên Quang luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch. Mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Tuyên Quang lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020 xác định du lịch trở thành ngành kinh tế quan […]

Đọc tiếp

Đăng ký nhận tin

Thông tin Tour mới và Tin khuyến mãi

.